سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ناصر ثبات ثانی –
نیلوفر هدایتی یکتا –
ندا محمدی –

چکیده:

الگوی فعلی توسعه شهری و فعالیتهای انسانی موجب فرسودگی زیست محیطی شده و تهدیدی جدی برای ادامه بقای بشر و زندگی پایدار بر روی کره زمین شده است. از این رو استنباط می شود که ارتباط تعهد بین مشکل شهری و توسعه پایدار وجود دارد. از آنجا که مصرف انرژی دهی برای حمل و نقل و آلودگی دو موضوع میانی در چهارچوب پایدرای محسوب میشوند، مسئله تاثیر مشکل مشحص شهری بر تولید سفر از این دسته به شمار می روند. در تبیینمفهوم توسعه پایدار و یکی از اشکال آن (شهرهای متراکم) موضوع حمل و نقل مطرحمیشود.
در این مقاله سعی شده که یک قسمت از شهر ارومیه (منطقه یک شهرداری ارومیه) را از نظر توسعه شهری بررسی و آسیب شناسی و راه حلهایی نیز پیشنهاد شود.