سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پاتریس حبیبی –
علیرضا باقرائت –

چکیده:

نقش نیروی انسانی بعنوان مهمترین منابع سازمانی و سلامت جسمانی و روانی شاغلین در محیط کار بر کسی پوشیده نیست. ناکارآمدی افراد در محیط کار و بویژه حوادث شغلی در محیط های صنعتی ارتباطغیر قابل انکاری با شرایط روحی و روانی شاغل، رضایت از شغل و نوع شخصیت فرد دارد. از آنجاییکه در بهترین شرایط (Optimum) حداکثر بهره وری از خلاقیت، تفکر وتعقل نیروی انسانی حاصل می شود و ایجاد این شرایط مطلوب به روحیات، شخصیت و علایق فرد قبل از شروع بکار و میزان دلبستگی و علاقه در حین کار ارتباط فراوانی دارد، توجه مستمر و پایش مداوم شاغلین از این جهت در محیط های کاری یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر سازمانها خواهد بود. در این مطالعه حوادث شغلی در دو گروه کارکنان رسمی و پیمانکاری در پالایشگاه نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است.