سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد ادهم هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی معاون دفتر ا

چکیده:

مرکز آمار ایران ، متولی جمع آوری و ارایه اطلاعات آماری در کشور است و با اجرای طرح های آماری ، سرشماری ها و یا جمع آوری اطلاعات ثبتی به این مهم دست می یابد. برای انجام صحیح این ماموریت وجود اطلاعات مکانی فراگیر، یکپارچه و بهنگام در سطح کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدون شک عدم وجود مکانی مورد نظر اجرای سرشماری ها را با چالشی چدید مواجه کرده و صحت اطلاعات آماری جمع آوری شده را زیر سوال می برد. با توجه به این امر خطیر مرک زآمار ایران همواره برای جمع آوری ، بهنگام سازی ، طبقه بندی و استفاده از اطلاعات مکانی اقدام نموده و در این راه بهره گیری از فن آوری روز در کلیه مراحل کار در حد مقدورات سرلوحه کار قرار داده است.
در این مقاله سعی بر این است تا مخاطبان گرامی با فرایند آماده سازی و حوزه بندی نقشه های آماری به کمک GIS به عنوان تجربه ای نو و عملی قبل از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۸۵ آشنا شوند. امید است تا متخصصین و صاحب نظران امر با ارایه ی پیشنهادات سازنده و تجربیات گرانقدر خویش در ارتقای کیفی و فنی این فعالیت حساس و مهم سهیم باشند.