مقاله حوزه تاثير اشتباه در قرارداد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: حوزه تاثير اشتباه در قرارداد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عيب اراده
مقاله اشتباه
مقاله قرارداد
مقاله رضا
مقاله قصد
مقاله اشتباه موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريبه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشتباه به عنوان عيب اراده، وقتي در قرارداد موثر واقع مي شود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل ديگر اراده يعني تصور، تدبر و تصديق در قرارداد تثير نمي گذارند مگر اينکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهي شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسي قرارداد موجب معيوب شدن اراده و تحت تاثير واقع شدن قرارداد نمي شود و بايد اشتباه حداقل در يکي از مسايل مهم قرارداد يعني اموري که در قلمرو حرکت قصد قرار مي گيرد، رخ بدهد و اراده شخص نيز در تغيير و يا دخالت يا عدم دخالت آن امور در قرارداد موثر باشد.