سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اخوان عبداللهیان – محقق ارشد شرکت پژوهشگران نانوفناوری
فائقه اسلامی پور – کارشناس مهندسی شیمی شرکت پژوهشگران نانوفناوری
محمدرضا زارعی خشکناب – کارشناس مهندسی شیمی شرکت پژوهشگران نانوفناوری
سید طه سیدمصطفوی – کارشناس مهندسی شیمی شرکت پژوهشگران نانوفناوری

چکیده:

فناوری نانو ، فناوری مقیاسها و فضاهای اتمی و مولکولی، می رود تا با توانمندی ساخت اتم به اتم مواد و هوشمندی فرایندهای تولید بر حوزه های وسیعی از علم و صنعت بشری محیط گردد. این فناوری که جدیدترین عضو خانواده فناوری های پیشرفته است تا آنجا موثر می باشد که منظور نکردن آن در برنامه ها و تصمیم گیری های آتی می تواند به یک تهدید ملی تبدیل گردد و ساختار اقتصادی و صنعتی کشور را بصورت کامل ناکارآمد سازد.
درمواجهه با فناوری نانو و حیطه های فراوان کاربری آن، تشخیص جایگاه مناسب ورود و نحوه قرارگیری آن در کنار زیر ساخت های قبلی امر مهمی است که تنها صحت آن می تواند منجر به بهره گیری همه جانبه از آن شود.
صنعت نفت، با قدمتی نزدیک به صد سال به عنوان راهبردی ترین صنعت فعلی کشور، اولین و مناسبترین گزینه ورود این فناوری است. در این مقاله سعی بر آن است که به پرسش هایی پاسخ داده شود که می توانند فرایند توسعه نانو فناوری در صنعت نفت را تسریع نمایند، چرا که باید فناوری نانو وارد صنایع نفت و گاز گردد؟ زمینه ها و اولویت های ورود فناوری نانو به صنعت نفت و وضعیت کشور در این شاخه ها چگونه است؟ چالش های ورود این فناوری به صنعت چیست و چه راهکارهایی وجود دارد؟