سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عزیزی – گروه مدد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان – سنندج
حسین معین وزیری – درسته من در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه کردستان – سنندج
محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس – تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در غرب ایران، در پهنه سنندج – سیرجان و در شمال سیرجان قرار دارد. سنگ‌های آتش‌فشانی کرتاسه در این منطقه عمدتاً آندزیت، آندزیت ر بازالتی و بازالتی هستند. بافت آن‌ها پرفیری بود و فنوکریست ها شامل کلینوپیروکسن و پلاژیوکلاز هستند که من همیشه از شیشه و میکرولیت پلاژیوکلارز قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از تجزیه عناصر اصلی و کمیاب این سنگ‌ها بیانگر آنست که این ولکانیک ها دارای سه رشته کالکو آلکالن و به ندرت توله ایتی هستند و در مقایسه با مورب و کندریتها از ZR ، NB ، TI طوری شده یکی از عناصر گروه LIL غنی‌شدگی نشان می‌دهند. چنین وضعیتی بیانگر تشکیل ماگمای اولیه این سنگ‌ها در بالای یک زون فرو رانش است. شواهد چینش نانسی و ساختاری به ویژه شکل رومبوئدر حوزه سنندج بیانگر تشکیل این ولکانیک ها در حوزه کششی PULLAPARAT در رژیم تکتونیکی امتداد لغزلست که در کرد و صفر و خائن این اثر فرو رانش مایل پوسته اقیانوسی تتیس جوان در سینه پهن سنندج – سیرجان در منطقه سنندج شکل گرفته است.