سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرزاد فیلی زاده – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشجوی کارشناسی ارش
محمد سلطانیه – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، استاد
خسرو جعفرپور – دانشگاه شیراز ، دانشکده مهندسی ، بخش مهندسی مکانیک ، دانشیار
محمودرضا کریمی اصطهباناتی – دانشگاه شیراز ، دانشکده مهندسی ، بخش مهندسی شیمی ، نفت ، گاز ، دانشجوی

چکیده:

این مقاله به مقایسه ی عملکرد حوضچه های تقطیر خورشیدی با سطح میعان کننده ی دارای شیب یک و دو طرفه می پردازد . بدین منظور فرآیند شیرین سازی آب های شور در حوضچه های تقطیر خورشیدی مورد تجزیه و تحلیل حرارتی قرار می گیرد و یک مدل ریاضی برای پیش بینی عملکرد این دستگاه ها پیشنهاد می شود . سپس نتایج حاصل از یک سری آزمایش مربوط به دو دستگاه مشابه ، با تفاوت به کارگیری شیب یک طرفه در یک دستگاه و شیب دو طرفه در دستگاه دیگر ، مقایسه و تفسیر می گردد . در ادامه صحت مدل ارائه شده توسط نتایج تجربی تایید می شود . نهایتا این مطالعه ی تئوری و تجربی مشخص می گرداند در طول یک شبانه روز ، میزان تولید کلی دستگاه با شیب یک طرفه بیشتر از دستگاه با شیب دو طرفه می باشد و همچنین با توجه به ساخت ساده تر حوضچه های تقطیر خورشیدی با شیب یک طرفه ، استفاده از این دستگاه پیشنهاد می گردد.