مقاله حکايت و حکمت علم در جهان اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: حکايت و حکمت علم در جهان اسلام
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله حکمت
مقاله علم
مقاله تاريخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويدي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به تبيين و توضيح مفاهيم حکايت، حکمت و علم و نيز رابطه آن ها با مفاهيم تاريخ، تفکر، فلسفه، علم قديم و علم جديد، پرداخته شده است.
سرزمين ايران در طول تاريخ، پيوسته محل تولد، توسعه و ظهور علم بوده و علم ايراني داراي پيشينه، حکايت و حکمت خاص خود بوده است و آن حکايت و حکمت علم، از وجوه گوناگون هستي شناختي، معرفت شناختي، تاريخي و قومي با يکديگر نسبت واقعي و حقيقي داشته اند و هرگز حکايت و حکمت علم در ايران از هم منفک نبوده است، حکمت «بود» حکايت و حکايت «نمود» حکمت علم ايراني بوده است.
در دوره درخشان علم ايراني (دوره باستان و دوره اسلامي) بينش و نگرش عالمان ايران زمين در کنش و عمل علمي آنان متجلي و متبلور بود. حکايت و حکمت علم در ايران يک وحدت حقيقي و عيني داشته و در هستي و جان و دل دانشمندان ايراني جلوه گر شده بود.