مقاله حکم اقرار مريض از ديدگاه مذاهب خمسه (عنوان عربي: حکم اقرار المريض من وجهة نظر المذاهب الفقهية الخمسة) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) از صفحه ۲۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: حکم اقرار مريض از ديدگاه مذاهب خمسه (عنوان عربي: حکم اقرار المريض من وجهة نظر المذاهب الفقهية الخمسة)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقرار
مقاله مقر
مقاله مقرله
مقاله مقربه
مقاله مرض موت
مقاله متهم
مقاله مورث
مقاله وارث
مقاله استيفا
مقاله ظاهريه
مقاله حق (كليدواژه عربي: القمار
مقاله المُقرّ
مقاله المُقرّله
مقاله المُقرّبه
مقاله مرض الموت
مقاله المتّهم
مقاله المُوَرَّث
مقاله الوارث
مقاله الاستيفاء الظاهرية
مقاله الحق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
اهميت و ارزش اثباتي اقرار، در ميان ادله اثبات حق و دعوي، بر کسي پوشيده نيست و به دليل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زيان خويش نافذ بوده و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم مي شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هيچ گونه نزاعي ميان فقيهان و حقوقدانان وجود ندارد ولي در مورد اقرار مريض (در مرض موت) اختلاف شده و ميان دانشمندان مذاهب پنج گانه فقهي در اسلام، نظراتي گوناگون به چشم مي خورد. در اين نوشتار نظر به اهميت موضوع، ضمن بيان معناي اصطلاحي مريض و منشا نزاع در حکم اقرار مريض به بيان اقوال مختلف پرداخته شده و نظرات هر يک از مذاهب پنج گانه اسلام با ذکر دلايل عقلي و نقلي مورد بررسي قرار گرفته و در پايان نتيجه گيري بعمل آمده است.