مقاله حکم اهانت به مريم مقدس در شريعت مسيحيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامي) از صفحه ۴۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: حکم اهانت به مريم مقدس در شريعت مسيحيت
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مريم
مقاله شريعت
مقاله مسيحيت
مقاله توهين
مقاله مقدسات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهانت به شخصيت هاي مقدس هر يک از اديان الهي، از جانب پيروان دين ديگر گفتگوي اديان را به بن بست مي کشاند. ولي احترام و تکريم آنان زمينه را براي برقراري ارتباط، تقريب اديان و تفاهم در راه شناخت حق فراهم مي آورد و آثار مثبت و سازنده اي دارد. آگاهي از احکام اديان الهي در مساله توهين به شخصيت هاي مقدس، از رويارويي و تقابل پيروان اديان مي کاهد و آنان را از توهين به مقدسات يکديگر باز مي دارد. اين پژوهش فقهي درصدد است بر اساس مدارک و منابع معتبر شرعي مسيحيت، حکم اهانت به مريم مقدس را به دست آورد. از اين رو نخست منابع اصلي پذيرفته شده از جانب مذاهب مسيحي شناسايي و معرفي شده و سپس فضايل مريم مقدس از درون کتاب و سنت مسيحي و آراي پاپ استخراج گرديده و در نهايت حکم و جزاي توهين به اين شخصيت بي نظير مسيحيت استنباط و ارایه شده است.