سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه زارع امین آباد –

چکیده:

کثرت استعمال شخصی و تجاری سیگار و مضرات جسمی و روحی و خسارات اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن از یک طرف و رشد و پویایی فقه شیعه و توجه عمیق اسلام به تمام زوایا و ابعاد زندگی انسان از طرفی دیگر ، مستلزم پاسخ شرعی و عقلی نسبت به این قضیه می باشد و سکوت در این مورد ،خیانتی بزرگ به دین و کشور اسلامی قلمداد می گردد.بطوری که هم پزشکان متخصص و متعهد جوامع علمی سعی بر آن داشتند تا با اعلام ضررهای متعدد و کثیری که مصرف دخانیات بر کلیه اشخاص جامعه دارد ،عموم مردم را از چنین عملی آگاه و منع نمایند و هم مراجع عظام تقل ید بطور صریح و مطلق حکم استعمال سیگار را استنباط نموده و آن را حرام اعلام نمایند.