مقاله حکومت جهاني واحد رويارويي جهان بيني سکولار با جهان بيني الهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۶۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: حکومت جهاني واحد رويارويي جهان بيني سکولار با جهان بيني الهي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهدويت
مقاله حکومت جهاني واحد
مقاله جهان بيني سکولار
مقاله جهان بيني الهي
مقاله حاکميت جهاني
مقاله حکومت جهاني مهدوي
مقاله ليبراليسم
مقاله تربيت مهدوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمايي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو، با نگاهي به مفهوم حکومت جهاني واحد، به نقد و بررسي چنين حکومتي از دو منظر کاملا متمايز سکولار و الهي مي پردازد. اردوگاه غرب در انديشه سياسي خود بر ساختار و محتواي ليبرال ـ دموکراسي پاي مي فشارد، در حالي که مکتب اسلام در به تصوير کشاندن حاکميت جهاني، به نظريه عدالت جهاني در پرتو حکومت جهان گستر مهدوي مي انديشد. روي کرد اين نوشتار، تحليلي ـ انتقادي است تا با حفظ جنبه پويايي بحث، عرصه را براي مباحث جامع تر و دقيق تر بگستراند و زمينه بهتري را براي طرح موضوع نظام جهاني واحد در مراکز علمي و فرهنگي و در سطح داخلي و بين المللي، فراهم سازد.