مقاله حکومت مطلوب در انديشه توماس آکويناس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: حکومت مطلوب در انديشه توماس آکويناس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پادشاه
مقاله سلطنت
مقاله کليسا
مقاله قدرت دنيوي
مقاله قدرت روحاني
مقاله حكومت معنوي پاپ
مقاله حکومت مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخاني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر در پاسخ به چيستي حکومت مطلوب در انديشه سياسي توماس آکويناس، بهترين شكل حكومت از نظر وي را سلطنت مي داند، اما در اينكه چه كسي سلطنت كند دو پاسخ متفاوت از سوي آكويناس مطرح شده است: در مقام يك مسيحي آرزو مي كند پاپ پادشاه باشد و به عنوان يك ارسطويي، پادشاه عرفي. اما مي توان گفت در نهايت وي بر وضع موجود در زمان خود صحه مي گذارد و موضعي بينابيني اتخاذ مي كند، پاپ رهبر معنوي و پادشاه رهبر سياسي جامعه اما نفس حدود و مرزهاي مخدوش شده اين اختيارات، توماس را از تاييد كننده صرف وضع موجود و روياي خود يعني حاكميت اسطوره اي پاپ – پادشاه فراتر برده و مجبور به تشريح وظايف پادشاه در استقلال با پاپ مي نمايد. او در نهايت سلطنت را شكل بهتري از حكومت مي داند چرا كه هم طبيعي تر است و قياسي از حاكميت عقل را بر ساير كاركردهاي روح نشان مي دهد يعني همانگونه عقل و روح بر ساير اعضا بدن حكومت مي كنند، شاه نيز بر كشور حكومت مي كند. وجود برخي عناصر ناظر بر قدرت پادشاه الگوي مطلوب حکومت وي را با مشروطه سلطنتي عصر مدرن مشابه مي سازد.