مقاله حکومت ولايي و زمينه سازي ظهور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مشرق موعود از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: حکومت ولايي و زمينه سازي ظهور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موعود
مقاله مهدويت
مقاله زمينه سازي ظهور
مقاله امام عصر
مقاله جامعه ولايي
مقاله حكومت ولايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررستمي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روايات اسلامي بر ضرورت زمينه سازي امر ظهور و خوش پيماني با امام عصر تاکيد دارند. از اين رو بايد ديد مهم ترين بايسته هاي نظري و عملي و نافذترين اکسير در سرعت بخشي به فرايند ظهور و رفع موانع آن چيست.
مقاله اين فرضيه را پي مي گيرد که نقش و کارکرد جامعه ولايي و حکومت ولايي در اين زمينه سازي بي بديل است، اما کارکرد جامعه ولايي تا حکومت ولايي فاصله بسياري دارد؛ زيرا هر چند در جامعه ولايي آحاد ملت با پذيرش ولايت و مرجعيت ديني براي زمينه سازي گامي لازم برداشته اند، وجود چالشي چون حاکميت طاغوت و تعبيد مردم، نرخ رشد زمينه سازي را کم رنگ مي نمايد، در حالي که وضع در حکومت ولايي (جامعه ولايي واجد حکومت ولايي) به گونه ديگري است؛ چرا که حکومت ولايي با شاخصه ها و ساز و کارهاي دروني و هم چنين قدرت نرم افزاري و سخت افزاري خود، موجبات افزايش نرخ رشد زمينه سازي ظهور را رقم مي زند.
به بيان ديگر، دکترين حکومت ولايي مي تواند با رشد و گسترش معرفت، معنويت و بيداري در سطح منطقه اي و فرامنطقه اي و هم چنين به چالش کشاندن استکبار جهاني موعود ستيز، جهان را براي پذيرش موعود آخرالزمان مهيا نمايد. در واقع، رويش حکومت ولايي را مي توان آغازي براي آغاز افول جبهه مستکبر زمينه سوز و پايان مظلوميت جبهه زمينه ساز و در نهايت ظهور منجي معنويت و عدالت دانست.