سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود اصغری فرد – شرکت توزیع نیروی برق تبریز
کامبیز زینالی خامنه – شرکت پرتو خازن

چکیده:

جاری شدن توان راکتیو در شبکه افزایش تلفات، ظرفیت مفید بهره برداری خطوط و ترانسفورماتورها را کاهش داده و موجب کاهش کیفیت توان تحویلی نیز می گردند. با تولید محلی توان راکتیو می توان ضمن کاهش تلفات و آزاد سازی ظرفیت شبکه سبب افزایش کیفیت توان نیز گردید، اما اگر در میزانجبران سازی توان راکتیو دقت لازم بعملنیاید اضافه ولتاژهای ایجاد شده موجب صدمه دیدن تجهیزات مشترکین خواهدشد.
در برخی نقاط خازن های منصوبه و تعدادی از مشترکین دچار حادثه شده بودند و این موضوع جای سوال برای بهره برداران ایجاد نموده بود، بررسی بعمل آمده نشان می دهد که اگر تعداد مشترکین شاخه های فرعی قابل توجه باشد استفاده از دستور العمل خازن گذاری معمول در شرکت های توزیع دارای خطای زیادی بوده وامکان وارد آوردن خسارت نیز دارد.
در این مقاله یک یک روش نظری ساده و کاربردی جهت خازن گذاری شبکه های فشار ضعیف مبتنی بر توزیع تجمعی مشترکین ارائه گردی که نتایج حاصل از آن و روشهای تحلیلی نظیر جستجوی کامل بسیار به هم نزدیک می باشد. لذا روش ارائه شده می تواند جایگزین مناسبی برای دستور العمل خازن گذاری معمول در شرکت های توزیع باشد.