سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز صاحب زاده – کارشناس ارشد زمی

چکیده:

باتولیت لوچان با وسعتی حدود ۱۵۰ کیلومتر مربع، بخش یکپارچه توده آذرین نفوذی زاهدان، در جنوب غرب شهرستان زاهدان، با یک روند کلی شمال غرب – جنوب شرق ، در زون جوش خورده سیستان باسن ائوسن بالایی – الیگوسن تحتانی قرار د ارد. گرانیت زاهدان از نوع I یک منشا خشکی زایی قاره ای CEUGCEUG دارد.
برای تفکیک و تعیین دقیق جایگاه تکتونیکی گرانیتوئید منطقه مورد مطالعه بر مبنای استفاده از عناصر اصلی دیاگرامهای زیر استفاده شده است (مانیار و پیکولی، ۱۹۸۹):
۱- دیاگرام K2O/SiO2
2- دیاگرام Al2O3/SiO2
3- دیاگرامA/N+ K (A/N+C+K)
4- دیاگرام FeO( FeO + MgO) / SiO2
5- دیاگرام FeO/MgO
6- دیاگرام FeO + MgO/Cao
7- دیاگرام TiO2/SiO2