مقاله خاصيت کاوش پسا مرحله‌اي تصوير طرح پلاکت-برمن ۱۲ اجرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۱۴۲ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: خاصيت کاوش پسا مرحله‌اي تصوير طرح پلاکت-برمن ۱۲ اجرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح پلاکت-برمن
مقاله طرح کاوش
مقاله تصوير يک طرح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده نبز
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح هاي پلاکت-برمن در ادبيات مربوط به طرح به عنوان طرح هاي کسري نامنظم اشباع شده براي غربال کردن عامل هاي فعال شناخته مي شدند. در دو دهه اخير با معرفي تصوير پنهان اين طرح ظرفيت آنها در برآورد اثرات متقابل دو عاملي توسط محققين متعددي مطالعه و ارايه شده است. در اين تحقيق با استفاده از اصل تنک بودن اثرات قابليت هاي جديد اين طرح در شناسايي و برآورد اثرات متقابل سه عاملي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور طرح کاوش پسا مرحله اي معرفي شده است. اين طرح امکان شناسايي و برآورد اثرات اصلي و اثرات متقابل دو عاملي که در مرحله قبل به عنوان اثرات فعال شناخته شده اند فراهم مي آورد. نشان داده شده است که تصوير طرح پلاکت-برمن با ۱۲ اجرا روي ۴ و ۵ عامل يک طرح پسا مرحله اي است.