سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی زمانی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
محمد کریمی – پژوهشکده فوتونیک ، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مح
علیرضا بهرامپور – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

چکیده:

در این مقاله مشخصه های دوپایداری نوری و منحنی پسماند یک میکروحلقه جاذب اشباع پذیر شامل نقاط کوانتومی بصورت تئوری بدست آمده اند. پارامترهای مربوطه بر اساس پارامترهای فیزیکی میکروحلقه بدست آمدهاند. برای ایجاد محیط اشباع شونده کنترل شده از نقاط کوانتومی استفاده شده است. با انتخاب جنس و ابعاد نقطه کوانتومی، فاصله ترازهای انرژی و در نتیجه طول موج جذبی قابل کنترل است. و با تغییر ابعاد نقطه های کوانتومی، پهنای جذب مشخص میگردد و بنابراین مشخصات محیط اشباع شونده با نقاط کوانتومی دقیقاَ قابل کنترل می باشد.