سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رشید ولی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان
مریم مجاهد –

چکیده:

در این مقاله یک دیود فیلتر اسسپین بر اساس نانو ساختار چند لایه ای Cd0.9307Mg0.0693Te/Cd0.93Mn0.07Te/Cd0.9314Mg0.0686Te/Cd0.9307Mg0.0693Te معرفی شده است. برای این نانو ساختار، چگالی جریان اسپینی را در حضور میدانهای مغناطیسی و الکتریکی مورد مطالعه نظری قرار دادهایم. مشخص شد که با اعمال بایاسهای مستقیم و معکوس تفاوت عمده ای در قطبش اسپینی مشهود میباشد. در بایاس معکوس قطبش اسپینی تقریباً ۱۰۰% می باشد اما در بایاس مسقیم قطبش اسپینی کوچک است. بنابراین قطعه معرفی شده میتواند دو نقش را ایفا نماید: فیلتر اسپین و دیود. . نتایج بدست آمده در این مقاله می تواند برای طراحی و توسعه قطعات جدید چند منظوره اسپینترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.