مقاله خاقاني، معمار زبان و خيال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: خاقاني، معمار زبان و خيال
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداعي
مقاله شگردهاي زبان
مقاله موسيقي زبان
مقاله تصويرپردازي
مقاله جناس آوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانيان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سبك اراني (آذربايجاني)، شعر خاقاني به دليل برخورداري از زبان قوي و مضامين نو، برجستگي خاصي دارد. بهره گيري از شگردهاي زباني و موسيقايي؛ خصوصا واج آرايي، ترکيبات بديع، آفرينش هاي واکي، زبان مجازي، توجه به انواع موسيقي دروني، بيروني، معنوي و کناري، شعر وي را علي رغم دشواريهاي لفظي و معنوي بسيار، خوش آهنگ ساخته است. بسامد بالاي تمثيل و مضمون آفريني، شعر خاقاني را به سبك هندي نزديك كرده است با اين حال لحن حماسي و زبان استوار، شعر وي را از شعـراي سبك هندي متمايز مي سازد. همچنين تخيل قوي و آگاهي از علوم و باورهاي رايج در باروري شعر وي تاثير فروان داشته است. در اين مقاله شگردهاي زباني، موسيقايي و مضمون پردازي خاقاني كه به شعر وي تشخص بخشيده، مورد بررسي قرار مي گيرد و نشان داده مي شود كه چگونه ابزارهاي ادبي در آفرينش شعر به كار گرفته شده است، از سوي ديگر تلاش شده با توجه به اين شگردها، معيارهاي زيبايي شناسي شعر خاقاني به خواننده ارايه گردد.