مقاله خالص سازي و تعيين ساختمان تركيبات موجود در ريشه كما (.Ferula ovina Boiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۷۲ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: خالص سازي و تعيين ساختمان تركيبات موجود در ريشه كما (.Ferula ovina Boiss)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چتريان
مقاله Ferula ovina
مقاله ريشه
مقاله استيلوزين
مقاله شيمگين
مقاله فروتينين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران شاهي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: فاميلي امير
جناب آقای / سرکار خانم: باسارلو كارلا
جناب آقای / سرکار خانم: پياسنته سونيا
جناب آقای / سرکار خانم: پيزا كوزيمو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جنس Ferula بيش از ۱۳۰ گونه در جهان دارد كه قريب به ۳۰ گونه آن در ايران يافت مي شود. بر روي شناسايي تركيبات موجود در گونه هاي اين جنس تحقيقات گسترده اي صورت گرفته است، اما تاكنون فقط فروتينين و فروتين از اين گونه F. ovina شناسايي شده است.
هدف: شناسايي و تعيين ساختمان تركيبات موجود در ريشه گياه F. ovina.
روش بررسي: عصاره دي كلرومتاني ريشه گياه F. ovina به روش خيساندن تهيه شد. عصاره به روش تبخير حلال تغليظ شده و ۲۰ گرم از آن بر روي ستوني به طول و قطر ۶۰ و ۵ سانتي متر كه حاوي فاز ثابت سيليكاژل بود، قرار گرفت. شستشوي ستون با حلال اتردوپترول آغاز و با افزودن تدريجي قطبيت حلال به وسيله حلال اتيل استات تركيبات به ترتيب قطبيت كم به زياد از ستون خارج شدند. بخش هاي جمع آوري شده حلال خارج شده از ستون ۲۵۰ سي سي بودند كه بعد از كنترل با كروماتوگرافي صفحه نازك ، بخشهايي كه تركيبات مشابه داشتند با يكديگر مخلوط شدند.
نتايج: در پايان كار كروماتوگرافي ستون، سه تركيب عمده به نام هاي استيلوزين، شيمگين و فروتينين به صورت خالص به دست آمد. ساختمان تركيبات ذكر شده با استفاده از طيف هاي يك بعدي و دو بعدي رزونانس مغناطيسي هسته تعيين شدند. دو تركيب اول از مشتقات مونوترپن ها و تركيب سوم از مشتقات سزكوئي ترپن ها مي باشند.
نتيجه گيري: عمده تركيبات عصاره دي كلرومتاني ريشه گياه F. ovina مشتمل بر سه تركيب شناخته شده استيلوزين، شيمگين و فروتينين مي باشد. از آنجايي كه بيشترين ماده موجود در اين گياه فروتينين است و نظر به اهميت فروتينين به عنوان يكي از قويترين استروژن هاي طبيعي اهميت اين گونه از Ferula دو چندان مي شود.