سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام قنبری پاکدهی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی مواد و مهندسی شیمی،مرکز تحق
مرتضی سهرابی – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
گیتی ابوالحمد – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
علی صابری قدم – دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی مواد و مهندسی شیمی،مرکز تحق

چکیده:

استیل هیدرازین ١ به عنوان یکی از مشتقات هیدرازین، دارای کاربردهای متنوعی است. روشهای مختلفی برای تولید آن گزارش شده اس ت. در تمام روشها پس از جداسازی این ماده از محلول خام، دیده شده است که در شبکة بلوری آن هیدرازین به دام افتاده است . بنا به ضرورت ت ولید خالص این ماده، در این تحقیق از روش کریستال سازی مجدد همراه با استخراج و بازیابی حلال بهره گرفته شده است.