مقاله خاموشي در مثنوي و دلايل آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۳۴۹ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: خاموشي در مثنوي و دلايل آن
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثنوي
مقاله مولوي
مقاله خاموشي در عرفان
مقاله کتمان سر
مقاله عرفان و اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولوي در آثار خود بارها از لزوم خاموشي و سکوت سخن به ميان آورده است. فراواني کاربرد اين اصطلاح و نيز شهرت تخلص مولانا به خموش انگيزه اي شد در پديد آمدن اين جستار، که در آن خاموشي مولانا و دلايل آن در مثنوي به بحث گذاشته شده، در اين گذار آثار متعددي اعم از عرفاني و تعليمي مورد بررسي قرار گرفته است. در آغاز، دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است: ۱- تربيتي ۲- عرفاني و در اين بررسي، وجوه اختلاف اين دو ديدگاه بيان شده و در مرحله دوم با مد نظر قرار دادن شش دفتر مثنوي توانسته است پانزده دليل براي سکوت مولوي و جايگاه هاي آن برشمارد و براي هر يک از آنها مصداقهاي متعددي ارایه کند که از جمله آنها مي توان به اين موارد اشاره کرد: کتمان سر، نامحرم، ناتواني ادراک، مراقبه، خاموشي ظاهري، جذب رحمت و ….