مقاله خاندان حکومتگر سرداررفيع در هزارجريب و استرآباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۷۶ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: خاندان حکومتگر سرداررفيع در هزارجريب و استرآباد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزارجريب
مقاله سردار رفيع
مقاله استرآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاندان سرداررفيع از خاندان هاي حکومتگر محلي بودند که از آغاز تا پايان عصر قاجار در منطقه هزارجريب و استرآباد، فرماندهي داشته اند.
ميراثي که نياي اين خاندان در ازاي جنگ هايي که در کنار آقامحمدخان قاجار با زنديه کرده بود، به طور مستمر تا پايان اين دوره باقي ماند. آنها از اين راه صاحب نفوذ شدند و اموال و املاک زيادي به هم زدند؛ به طوري که دردوران مشروطه که معاصر حاکميت محمدباقرخان سرداررفيع بود، او جزو سه چهار تني بود که درخطه مورد نظر، افتدار فراوان يافت و افزوني قدرت و نفوذ او و امثال او، دولت هاي مشروطه را نگران مي کرد.
با رييس الوزرايي وثوق الدوله در سال ۱۳۳۶ ق، سياست قلع و قمع متنفذان محلي و ايجاد دولت مرکزي قدرتمند مورد تعقيب قرار گرفت؛ به همين جهت، سرداررفيع نيز بي نصيب از آسيب نماند و بسياري از اموال و املاک و سلاح هاي فوجش مصادره شد و مانند ديگر سرکردگان، مدتي را هم در حبس تهران گذراند و پس از آن هيچ گاه به حاکميت نرسيد و فرماندهي قريب يک و نيم قرني اين خاندان رو به افول گذاشت.