سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید زندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در گذشته شرکتها از برنامه های مشهور تولید نابLM)و شش سیگماSS) برای کمک به حل مشکلات تولیدشان استفاده می کردند. اخیراً فلسفه های جدیدی برای بهبود تولید توسعه یافته که شامل تولید چابک AM) وطراحی برای شش سیگماDFSS) است.با وجود پیشرفتهای بسیار هریک از این فلسفه ها، هیچکدام از این برنامه ها به تنهایی مزیت رقابتی ۶ که شرکتها برای موفقیت در بازار جهانی امروزی به آن نیاز دارند را فراهم نمی آورند. در این مقاله یک فلسفه تولیدی و کیفیتی در جهت رقابت ارائه گردیده که خانه رقابتHOC) نامیده شده است. این فلسفه،مزیت رقابتی در بازار جهانی همواره در حال تغییر را از طریق ترکیب شش سیگما، تولید ناب، طراحی برای ششسیگما و تولید چابک به منظور بهبود در فرایندهای کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری، پاسخگویی و نوآوری ایجاد می نماید.