مقاله خانواده، سرمايه خانواده و چالش هاي فراروي جامعه ما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: خانواده، سرمايه خانواده و چالش هاي فراروي جامعه ما
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله سرمايه خانواده
مقاله سرمايه اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از دستاوردهاي جامعه شناسي در قرني که آن را پشت سرگذاشتيم، روي آوردن به نظريه سرمايه اجتماعي است. گرچه هنوز در باب معناي سرمايه اجتماعي، وفاق لازم ميان جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعي پديد نيامده، اما از سوي ديگر، سياليت معنايي آن باعث شده است که بتوان از زواياي نويني که خطوط پژوهشي گوناگون آن را اجتناب ناپذير مي سازد، به آن نگريست و از بسط نظري آن براي فهم بهتر مسايل اجتماعي، بهره برد. نوشتار حاضر ابتدا با توجه به ريشه شکل گيري مفهوم سرمايه اجتماعي، به بازتعريف آن به گونه اي که بتواند در برگيرنده سرمايه خانواده باشد، مي پردازد و سپس از همين منظر، ابعاد سه گانه سازنده آن را معرفي مي کند. در ادامه، تهديدهاي سرمايه خانواده از زاويه چالش هاي فراروي جامعه ايراني مطرح مي گردد و در پايان، راهکارهاي ارتقاي سرمايه خانواده ارايه مي شود. از آنجا که نوشتار حاضر، نخستين مواجهه با مسايل خانواده از منظر سرمايه اجتماعي است، به ضرورت هاي پژوهشي آينده در اين خصوص نيز پرداخته شده است.