مقاله خانواده در قابوس نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۳۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: خانواده در قابوس نامه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله عنصرالمعالي
مقاله قابوس نامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي فيروزآبادي مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، موضوع «خانواده در قابوس نامه» مورد بررسي قرار گرفته است. نخست تعريفي از خانواده بيان شده، سپس انواع آن ذکر گرديده است. براي ورود به بحث درباره موضوع مورد پژوهش، در ابتدا مطرح کردن پديده «ازدواج» – که نخستين گام در تشکيل خانواده است – و صحبت درباره مسايل مربوط به آن چون سن ازدواج، گزينش همسر، ويژگي هاي همسر ايده آل و … ضروري بوده است.
در بخشي ديگر، درباره اعضاي خانواده (پدر و مادر و فرزندان) و جايگاه و حقوق هر يک، به تفصيل سخن رفته است. بحث درباره زنان و سه رده سني کودک، جوان و پير، قسمت هايي ديگر از اين نوشتار را تشکيل مي دهد. در پايان، پس از اشاره به اقتصاد خانواده در قابوس نامه، ساختار خانواده در اين کتاب معرفي شده که عبارت است از خانواده هسته اي، تک همسر، پدرتبار، پدرسالار، برون همسر و نومکان.