سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهری روزبهانی – دبیر آموزش و پرورش استان لرستان شهرستان بروجرد

چکیده:

تربیت و به ثمر رساندن کودک و حفظ و مراقبت او از دوران کودکی و رساندن او به بزرگسالی وداشتن عضویتی مفید در جامعه از مهمترین و دشوارترین مسئولیتهای خانواده است چرا که کودکاز مراحل جنینی تا روزی که زاده می شود و تا روزی که به سن بلوغ و جوانی می رسد تحت تاثیردهها عامل تأثیر گذار در نحوه رفتار و اخلاق و اعتقادات او می شود . از بین دهها جنبه تربیت ومراقبت ، مراقبت های جنسی از دشوارترین و ضروری ترین آنهاست . از آن بابت که اولاً اگر تربیتجنسی در فرزندان بر طبق اصول صحیح و رفتارهای حساب شده و هدایت کننده نباشد ، منجر بهلغزشها و انحرافات جنسی نشده وبه لحاظ اینکه این اعمال در پنهانی صورت می گیرند موجب آشفتگیهای روانی ، بد رفتاریها و شرارت ها و احیاناً انزواجویی و عزلت ها شده و اگر هر کدام درماننشوند امکان بروز ناکامیهایی جبران ناپذیر می گردند . ثانیاً برخی از آنها امکان دارد با فاش شدن ،به قیمت به هدر رفتن آبرو و حیثیت او و خانواده اش تمام شود لذا این مسئولیت خطیر در وهله اول برگردن خانواده هاست که با کنترل اعمال و رفتار خود و فرزندانشان از این معضل اجتماعی جلوگیری کنند .مقاله ای که در این زمینه ارائه می شود حاصل بحث و مصاحبه با چند تن از کارشناسان علومتربیتی مخصوصاً اساتید محترم تنه کار و پارسا که ماحصل تجربیات چند ساله در مراکز مشاوره و در اثر برخورد با اینگونه مسائل حاصل شده و همینطور مطالعه کتب روانشناسی و روانشناختی پیرامون مسئله فوق می باشد که اهداف مورد نظر که مطرح می شود را دنبال می کند و درپایان نیز منجر به ارائه راهکارهایی می شود امیدوارم مورد توجه کارشناسان محترم قرار گیرد .