مقاله خاورشناسان و واقعه غديرخم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در سفينه از صفحه ۱۱۲ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: خاورشناسان و واقعه غديرخم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقعه غديرخم
مقاله مستشرقان
مقاله شيعه – دفاعيه ها و رديه ها
مقاله واقعه غدير – نقد و بررسي
مقاله تعصب ضدشيعي
مقاله شعبان – ام. اي – نقد و بررسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واقعه غدير خم از گستردگي و اهميت خاصي برخوردار است و مستشرقان با اين واقعيت با رويكرد خاصي بررسي رويكرد مستشرقان در برخورد با تفكر شيعي به طور عام و در برخورد با واقعه غدير به طور خاص، نشان مي دهد كه مستشرقان نتوانسته اند به حاق تعاليم ادبيات شيعي رهنمون شوند. غالب آنچه خاورشناسان درباره شيعه عرضه كرده اند، از طريق منابع غيرشيعي به دست آورده اند كه با نوعي تعصب ضدشيعي همراه بوده و در كنار تعهد مستشرقان به سنت مسيحي ـ يهودي غرب، باعث شده است تا از واقعه غدير، گزارش تحريف شده اي ارايه كنند. ام. ي. شعبان مدرس ادبيات عرب دانشگاه لندن نيز در تفسيري جديد از واقعه غدير، دلايلي را براي جدي نگرفتن آن بيان كرده كه به تفصيل، نقد و بررسي شده است.