سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریدون خسروی – استادیار دانشگاه امام حسین گروه مهندسی عمران
جعفر وکیل پور – مربی دانشگاه امام حسین گروه مهندسی عمران
حسن صادقی – استادیار دانشگاه امام حسین گروه مهندسی عمران

چکیده:

خاک های رمبنده در حالت طبیعی با درصد رطوبت اندک دارای مقاومت ظاهری نسبتا زیادی هستند لیکن پس از جذب رطوبت و بارگذاری فضای خالی بین ذرات کاهش زیادی می یابند و خردشدگی در ساختارخاک بوجود میآید که منجر به نشست های قابل توجه ای می گردد. شناخت این پدیده خصوصا از نظر پی سازه هایی آبی مانند سدها کانال ها که بستر پی انها نهایتا اشباع می گردد حائز اهمیت است و لازم است پتانسیل رمبندگی بوسیله آزمایش های سه محوری هیدرومتری تحکیم و بارگذاری صفحه ای ارزیابی گردد. در این مقاله نتایج مطالعات انجام شده در زمینه اثرات بارگذاری و اشباع شدن در رمبندگی خاکها بررسی شده است. همچنین در این تحقیق استفاده از روشهای مختلف در اصلاح پی سد خاکی سیوند تجزیه و تحلیل شده است، برای اصلاح خاکهای رمبنده از روشهای مختلفی منجمله تزریق و تحکیم دینامکی استفاده شده است.