سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مسعود حسن زاده کفاش – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
جعفر بلوری بزاز – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی عمران، مشهد

چکیده:

در ناحیه جنوب غربی مشهد از دیرباز وجود خاکهای گچی مشکلاتی نظیر تورم، ایجاد ترک در نمای ساختمان ها، شکم دادن دیوارها و … را به دنبال داشته است. همین مسئله احداث تونل فطار شهری را در این منطقه با مشکلاتی مواجه می سازد. خاک این منطقه عموما ریزدانه بوده و از نوع ML یا CL می باشد. این تحقیق بر روی مشخصات و خواص تورمی خاک ML این منطقه متمرکز شده است . در این تحقیق ۶ نمونه که دارای دانه بندی یکسان و با درصد گچ طبیعی متفاوتی بودند انتخاب شدند. از هر یک از خاکها، ۱۰ نمونه با وزن مخصوص مختلف ولی با رطوبت اولیه یکسان (۱ مثبت و منفی ۴/۵ درصد) ساخته شد و آزمایش اندازه گیری مقدار و فشار تورم روی آنها انجام گردید.