سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود کمالی اردکانی – دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری

چکیده:

سازمان جهانی تجارت و سلف آن گات طی ۵۰ سال گذشته و بخصوص در دهه های اخیر، مهمترین نقش را در دفع موانع تجاری، افزایش دسترسی به بازار و تضمین حضور در بازارهای جهانی ایفا کرده است و بدون شک رشد تجارت دراین سالها مرهون تلاش هایی است که در پی تدوین قوانین و مقررات تجاری آزادانه تر و کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای از طریق مذاکرات مداوم و مستمر تجاری درنهایت منجر به تشکیل سازمان جهانی تجارت شد.
سازمان جهانی تجارت از سه رکن تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت ایده تشکیل شده است و کلیه حوزه های مذکور ار در بر می گیرد. خدمات از منظر این سازمان به ۱۲ بخش اصلی و ۱۵۵ زیر بخش فرعی طبقه بندی می گردد.خدمات تبلیغات، بازاریابی ، مطالعات بازار و مشاوه مدیریت نیز ازجمله خدماتی است که تحت پوشش تجارت خدمات درسازمان جهانی تجارت قرار داردو در فرایند الحاق کشورها آزادسازی خواهد شد.
با توجه به پذیرش درخواست عضویت ناظر ایران در این سازمان از خردادماه سال جاری، فرایند الحاق ایران به این سازمان آغاز گشته و پیش بینی می گردد طی ۱۰ سال آینده ایران به عضویت کامل این سازمان درآید.
مقاله حاضر در نظر دارد ضمن شناسایی اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت، الزامات این سازمان درحوزه تجارت خدمات را مورد بررسی قرار دهد و با مرور تجربه برخی کشورهای تازه ملحق شده به این سازمان، اینده تبلیغات، بازاریابی و مطالعات بازار در ایران را بعنوان یک فعالیت خدماتی بازرگانی در شرایط الحاق به این سازمان ترسیم نماید.