سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید عیسی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

ادارت خدمات اشتغال به عنوان یک نهاد با ارائه خدمات عمومی موجبات تنظیم بازار کار شده و باعث حصول تعادل در بازار کار می شوند، این ادارات با عرضه اطلاعات جامع، منظم و به هنگام می توانند در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بازار کار قرار گیرند با عملکرد مثبتی که در یافتن مشاغل مناسب برای جویندگان شغل از خود نشان می دهند و اطلاعات صحیحی که در زمینه مشاغل، نهادهای آموزشی و فرصت های خوداشتغالی منتشر می کنند و نیز راهنمایی هایی شغلی و مشاوره خصوصی که انجام می دهند، می توانند طیف وسیعی از جویندگان شغل را بطرف خود جلب نمایند.