سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اصغری – دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز

چکیده:

با نگاهی به خدمات سنتی شهری که توسط شهرداری ها و سایر سازمان های دولتی به شهروندان ارائه می شود، در می یابیم که فرآیند انجام این خدمات مستقل از فرآیند خدمات سازمان های دیگر طراحی شده و شهروندان برای دریافت هر خدمتی باید به طور جداگانه به تک تک این سازمان ها و ادارات مراجعه کرده و تقاضای خود را در قالب فرم ها و تقاضانامه هایی ارائه نمایند. در فرم سنتی خدمات عمومی شهری، تبادل اطلاعات بین سازمان های خدماتی تقریباً همیشه کاغذی است که توسط پست یا خود متقاضی انجام می شود. این روش تبادل اطلاعات و اسناد علاوه بر این که وقت و سرمایه شهروندان را به هدر می دهد باعث از بین رفتن بخشی از اطلاعات و همچنین به وجود آمدن ناهمخوانی در اطلاعات سازمان های مختلف می شود. در کشور ما رویکرد غالب برای وورد سازمان های خدماتی به عرصه الکترونیک و اینترنت، تبدیل پوسته فرآیندهای سنتی موجود به فرم الکترونیکی است، به طوری که کمترین تغییرات در متن فرایند اعمال می شود و تقریباً اکثر تلاشهایی که برای پیاده سازی طرح های دولت الکترونیک انجام شده با همین رویکرد بوده است. در واقع دیدگاه موجود از دولت الکترونیک تعدادی سازمان و واحد خدماتی است که هر یک مستقل از خدمات سایر سازمان ها ا زطریق یک وب سایت با شهروندان مستقیماً ارتباط داشته و تقاضای ایشان را دریافت می کند، و فرایند مربوطه در داخل سازمان به صورت سنتی انجام می وشد. با این وجود به دلیل اینکه اکثر این تلاش ها در سازمان های مختلف به صورت مستقل از هم می باشند،‌لذا ارتباط بین آنها اغلب غیرالکترونیکی و سنتی و همراهب ا جابجا کردن اسناد کاغذی صورت می گیرد. بنابارین تقاضای شهروندان برای خدماتی که به بیش از یک سازمان مرتبط هستند، بایستی توسط خود شهروند به چند تقاضا شکسته شده و جداگانه به وب سایت سازمان ها مراجعه شود. در واقع همان ایرادی که فرآیند سنتی از این نظر دارند به فرایندهای الکترونیکی منتقل شده است، مگر اینکه بنی وب سایت سازمان های خدماتی و فرآیندهای آنها ارتباط و همکاری به وجود آید. وجود چنین ارتباطی نوید بخش نسل جدید خدمات شهری است که به کمک آنها : ۱ـ خدمات شهری از یک مح (یک وب سایت) به شهروندان ارائه می شود و لزومی به مراجعه شهروندان به وب سایت های مختلف برای دریافت خدمات شهری نیست. ۲ـ ارتباط و تبادل اطلاعات بین سازمان های مختلف به صورت خودکار و به دور از چشم شهروندان وجود دارد و نهایتا فقط نتیجه که حاصل کار چند سازمان است به او عرضه می شود. ۳ـ با حذف مراحل اضافی برای دریافت یک خدمت مشخص در وقت شهروندان صرفه جویی می شود.