مقاله خدمات متقابل دينداري و فلسفه ورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۶۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: خدمات متقابل دينداري و فلسفه ورزي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دينداري
مقاله فلسفه ورزي
مقاله تداخل سازگارانه
مقاله تكميل گري
مقاله آزادانديشي ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخي فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشته نخست سه ديدگاه مختلف درباره ارتباط فلسفه ورزي و دينداري مطرح مي شود: عدم تداخل اين دو، تداخل ناسازگارانه آنها، و تداخل سازگارانه آنها. سپس به خدمات متقابل اين دو به يكديگر، كه البته فقط در چهارچوب ديدگاه سوم قابل طرح است، پرداخته مي شود، و از ميان آن خدمات، شش خدمت مورد بحث واقع مي شوند: سه خدمت دين داري به فلسفه ورزي، و سه خدمت فلسفه ورزي به دينداري. سه خدمت دينداري به فلسفه ورزي عبارتند از اينكه دينداري: نقش تكميل گري براي فلسفه ورزي دارد؛ زمينه ساز فلسفه ورزي است؛ و نقاط ضعف فلسفه ورزي را آشكار مي كند و سه خدمت فلسفه ورزي به دينداري عبارتند از اينكه فلسفه ورزي: به عقلاني سازي دين كمك مي كند؛ زمينه ساز دينداري است؛ و آزادانديشي ديني را توسعه و تعميق مي دهد.