مقاله خدمات محققان شبه قاره هند و پاستان در زمينه فرهنگ و تندن اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: خدمات محققان شبه قاره هند و پاستان در زمينه فرهنگ و تندن اسلامي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محققان شبه قاره
مقاله قرآن
مقاله تفسير قرآن
مقاله ادبيات فارسي در شبه قاره
مقاله دانشمندان شبه قاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نفوذ اسلام به شبه قاره و گسترش آن در اقصا نقاط اين خطه پهناور، تعداد زيادي از مردم شبه قاره، اسلام را با جان و دل پذيرفتند.
اين پذيرش و قبول به دنبال تشکيل حکومتها و دولتهاي اسلامي به مروز زمان موجب شدکه براي درک مسایل قرآني و علوم اسلامي، کتابها و آثاري در زمينه دانشهاي قرآني تدوين شود. بدين ترتيب که فرهيختگان و دانشمندان علوم گوناگون اسلامي شبه قاره – چه شيعي و چه سني – عزم خود را جزم کردند و بر آن شدند تا به مدد ابداع و ابتکارهاي خود يا با پيش روي قرار دادن کتابها و رساله هاي اسلامي ديگر سرزمينها بويژه ايران به آفرينش آثار گوناگون دست بزنند. پس ازآن در طول چند قرن، عالمان و دانشمندان علوم اسلامي شبه قاره در زمنيه هاي گوناگون قرآني و اسلامي چون ترجمه، تفسير، فقه و علوم ديگر قرآني آثار بسياري آفريدند که اگر در حوزه هاي مختلف به تمام اين مباحث پرداخته شود، حجم فراواني از تاليف و پژوهش را در بر مي گيرد بويژه در زمينه ترجمه و تفسير قرآن که تا کنون کتابها و تحقيقات زيادي صورت گرفته و هنوز هم مراکز و سازمانهاي متعددي – غير کارهاي شخصي – در سراسر اين سرزمين وسيع بدين مهم مشغولند، اما از آنجا که هدف اين مقاله طرح تمام اين مسایل و موارد نيست، بلکه اشاره اي به برخي آثار مهم در اين زمينه است، فقط به ذکر نمونه هايي بسنده شده است. با اين حال در اصل طرح تا حد لزوم به تمام موضوعات اساسي پرداخته شده و حتي از معرفي تني چند از اين بزرگان که طي چند دهه عمر گرانبهاي خود از هيچ کوششي مضايقه نکرده اند، صرف نظر نشده است.