سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
عیسی پوررمضان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران
سپیده مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
غزاله عادلخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا پاریاب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
در بسیاری از نواحی روستایی، افرد بی بضاعت وابسته به جنگل و سوخت های بیومس برای فعالیت های مربوط به خانه داری و درآمد شان هستند. این کار مشکل و زمان بر جمع آوری و مدیریت سوخت های قدیمی به طور گسترده به عنوان مسئولیتی برای زمان مورد برری قرار گرفته که آن عاملی است برای ارزیابی فقدان دستیابی زمان به تحصیل و درآمد و فرار از فقر. بنابراین آن برای دستیابی به برنامه های انرژی به منظور داشتن توجهی خاص به زنان دارای اهمیت است. انتخابات جدید دستیابی به انرژی و معیشت قابل دوام، مانند تولید سوخت های زیستی با مقیاس کم، می تواند مزایای زیادی برای زنان روستایی و خانواده و جامعه شان داشته باشد. توسعه انرژی، به دست آوردن نیرو و نتیجه چنین تغییرات عجیبی، تأثیر عمیقی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی داشته است. انرژی روستایی همیشه به دلیل ذخیره چندین ساله از انرژی برای خانه داری و صنعت، مسئله مهمی بوده. در زمان های طولانی، بیومس تنها سوخت در دسترس در بسیاری از نواحی روستایی محسوب می شد. این موقعیت زندگی و نواحی روستایی نسبت به تقاضاهای بومی برای پیشی گرفتن برای انرژی مهم تر است و طیف گسترده ای از مردم وابسته به تأمین غیرتجاری انرژی هستند. انرژی برای مصارف خانگی مورد نیاز است مانند آشپزی، روشنایی، گرما، کاربردهای کشاورزی مانند زراعت، آبیاری و فرایندهای پس از کشت، و برای مصارف صنعتی روستایی مانند آسیاکاری، انرژی مکانیکی و فرایند گرما انرژی همچنین ورودی ای برای تأمین آب، انتقالات، ارتباط، تحصیل، سلامتی، تجارت در نواحی روستایی محسوب می شود.