مقاله خردورزي در نابساماني هاي زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: خردورزي در نابساماني هاي زندگي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خردورزي
مقاله نابساماني
مقاله مثبت نگري
مقاله منفي نگري
مقاله عقلانيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام دنيا در پرتو تضادها و تعارض ها و محدوديت هاي طبيعي، مستلزم کمبودها، مسايل و حوادث ناخوشايند و رنج هاي بسياري براي انسان است. بعضي با نداشتن تحمل و انديشه مناسب، خود را مي بازند و برخي تنها به جنبه هاي منفي ناملايمات توجه دارند. اما در اين ميان، افرادي هستند که با انديشه و درک صحيح در مواقع گرفتاري و سختي ها از پيشامدها و حوادث تلخ زندگي در جهت تربيت و رشد و مقاوم سازي خود کمک مي گيرند و داشته ها و ابزارهاي رفاهي خود را مي نگرند و به جاي احساس رنج و اندوه از کمبود و مصيبت زندگي، مي کوشند. اين نوع برخورد با ناملايمات، مقتضاي عقلانيت و مثبت نگري در مواجهه با نابساماني ها خواهد بود.
مقاله حاضر، به تشريح و ستايش اين نگرش و ارزش هاي آن مي پردازد. يکي از نکته هاي مهم در نگارش اين مقاله با توجه به بعضي راهکارها در پيشامد حوادث ناگوار زندگي، پيشگيري از حالت ياس و جلوگيري از افسردگي و کسالت هاي روحي همگان، به ويژه در دوران جواني است.