مقاله خردورزي و دين داري اساس هويت ايراني در شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: خردورزي و دين داري اساس هويت ايراني در شاهنامه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله ايران
مقاله شاهنامه
مقاله خرد
مقاله دين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاهنامه فردوسي مهمترين و برجسته ترين اثر ادبي بازمانده از دوره اي است که مي توان آن را عصر باززايي فرهنگي ايرانيان دانست. دوره سامانيان، دوره اي است که در آن به احيا و تداوم فرهنگ و هويت ايراني، بيشتر از گذشته، انديشيده مي شود و تلاش هايي در اين زمينه صورت مي گيرد. شاهنامه فردوسي يکي از با ارزش ترين و ماندگارترين آثار اين دوره است که در قلمرو فرهنگ و ادب ايران مي درخشد. اين شاهکار ادبي در کنار ارزش ادبي، تاريخي، اسطوره اي، حماسي، داستاني و ساير جنبه ها، از نظر انديشه، بينش و معناشناسي نيز بي نظير است. انديشه و بينش حاکم بر شاهنامه که به طور عمده بر محور خرد استوار است، شهرتي جهاني دارد و گذر زمان نه تنها آن را فرسوده و کهنه نمي کند، بلکه والايي و برتري آن را آشکار تر مي سازد. بخش عمده اي از اين برتري به دليل فراگيري و تعادل نگرش حاکم بر شاهنامه و دوري از افراط و تفريط و تعصب و تحجر است که نشان دهنده اوج ژرف بيني و ژرف انديشي آفريننده آن است. فردوسي با نگاه ريز بين و دقيق خود در پس لايه هاي رو بنايي و رو ساختي باورها و فرهنگ هاي متفاوت ايرانيان در دوره هاي مختلف، به دنبال بنياد هايي مي گردد که سراسر فرهنگ اين قوم فرزانه را از اسطوره تا تاريخ به هم پيوند دهد و هويت آنان را باز نمايد. آنچه او مي يابد خرد و دين است. او خردورزي و دين داري را اساس و بنياد هويت و فرهنگ ايراني مي داند و با باز نمودن آن در شاهنامه، و پيوند فرهنگ قبل و بعد از اسلام ايرانيان به آنان درس دين داري و خردورزي مي آموزد. در اين مقاله به بررسي اين موضوع در شاهنامه پرداخته شده است.