سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عظیم ساحتی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

حرکت در مسیر صنعت و صنعتی شدن به علت پیچیدگی های روز افزون آن در عصر اطلاعات فوق العاده مشکل بوده و نیاز به بینش های علمی و تخصصی دارد. در مواردی سرعت تغییر و دگرگونی از ملموس شدن آن در کاربرد فراتر رفته و نه تنها زمان برای عرضه محصول تنگ تر می گردد بلکه در یک چنین شرایطی مصرف کننده نیز با یک نوع سردرگمی مواجه بوده و همواره با تردید در تصمیم گیری مواجه می باشد.
در یک چنین شرایطی سازمان هایی می توانند به بقاء حیات و دوام فعالیتهای اقتصادی امیدوار باشند که به درستی رقابت و روشهای رقابت پذیری تولید را آموخته و از نیاز بازار و تحولات آن نیز آگاه و قدرت مانور و تحرک پذیری و هماهمگی با دگرگونیها را داشته باشند.