سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن مزدارانی – کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:

دراین بررسی سعی شده است یکی ازروشهای بسیارساده وکاملاً بومی درحوزه آبخیزرودخانه حبله روددر استان های تهران،سمنان شناسایی ومشخصات آن معرفی گردد.این روش ساده درمنطقه به نام خرک سازی ازسالیان دور شناخته شده،بکارگرفته شده است وازروشهای متداول حفاظت سواحل در کناره های رودخانه می باشد. ازاحداث سازه های بیولوژیکی است که برخطوط جریان تاثیرگذاشته،موجب انحراف جریان به سمت محور اصلی رودخانه میگردد.کاربرد روش مذکورالگوی جریان رودخانه راتغییرداده ودرپایین دست موجب ته نشست رسوبات درمجاورت ساحل رودخانه رافراهم می نماید.درنهایت موجب توسعه وتثبیت بیولوژیک دیواره های رودخانه می گردند. این امر مشروط به رعایت نکات دقیق در مورد ساخت خرک و طراحی آن می باشد. که در این مقاله چارچوب و اساس استفاده از آن معرفی خواهد شد.