مقاله خزش و ويژگيهاي خزش – گسيختگي سرب خالص و آلياژ قلع %۷۰- سرب %۳۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: خزش و ويژگيهاي خزش – گسيختگي سرب خالص و آلياژ قلع %۷۰- سرب %۳۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خزش گسيختگي
مقاله سرب
مقاله قلع %۷۰
مقاله سرب %۳۰
مقاله مدل زمان
مقاله سختي
مقاله پارامتر لارسن ميلر
مقاله پارامتر مونکام گرانت
مقاله نرخ کرنش پايا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزكار اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد در دماهاي بالاتر از %۴۰ دماي مطلق ذوب خود، از خود رفتار خزشي قابل توجهي نشان مي دهند. سرب، قلع و آلياژهاي آنها، از جمله موادي هستند که در دماي محيط خزش قابل توجهي بروز مي دهند. از مهمترين موارد استفاده آلياژهاي قلع – سرب، لحيمکاري اتصالات در صنايع الکترونيک و از مهمترين کاربردهاي سرب خالص مي توان به ديواره هاي ايزوله و باتري هاي تر اشاره نمود. دماي اتاق براي سرب نزديک به %۵۰ و براي آلياژ قلع -%۷۰ سرب %۳۰، در حدود %۶۳ دماي مطلق ذوب آنهاست و آسيب خزش در طراحي سازه هاي شامل آنها بسيار اهميت مي يابد. در اين مقاله آزمايش هايي جهت بدست آوردن داده هاي خزش و خزش-گسيختگي اين دو ماده انجام شده است. نمودارهاي حاصل از آزمايش در قالب روابط کاربردي، جهت استفاده در شبيه سازي کامپيوتري و پيشبيني عمر اتصالات ارايه گرديده است. نمودارهاي خزش گسيختگي به فرم رابطه زمان سختي در مرحله اوليه خزش (رابطه کرنش-زمان) و خزش گسيختگي آنها در قالب پارامترهاي لارسن – ميلر و مونکام – گرانت ارايه شده است. همچنين رابطه نرخ کرنش پاياي خزش هر دو ماده به صورت تابع تنش نيز ارايه گرديده است.