سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاهرخ نوید پور – استادیار پژوهشی بخش انگل شناسی موسسه رازی اهواز
یزدان مظاهری – استادیار بخش علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا طاهری – کارشناس ارشد پژوهشی موسسه رازی اهواز

چکیده:

هیپودرموزیس از جمله میازهای جلدی شایع در بز می باشد که بوسیله گونه های متعددی از مگسهای جنس پرژوالسکیانا بوجود آمده وتقریباً دارای انتشا ر جهانی است .مطالعات انجام شده در ایران وجهان حاکی از شیوع این بیماری در گله های بز مناطق مختلف بوده وخسارات اقتصادی ناشی از ضایعات پوست وچرم وهمچنین کاهش سایر فرآورده های دامی رقم قابل توجهی رابه خود اختصاص داده است . تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شیوع بیماری در بزهای استان های مختلف کشور شامل اصفهان ، مازندران ، گیلان ، آذربایجان غربی وشرقی ، خراسان وفارس می باشد . لذا با عنایت به جمعیت قابل توجه گوسفندان و بز استان خوزستان ( بیش از ۶ میلیون راس ) وعدم وجود سابقه تحقیق در خصوص این بیماری در منطقه ، تحقیق حاضر انجام ونتایج حاصل از یک سال ( زمستان ۸۲ لغایت زمستان ۸۳ ) حاکی از وجود آلودگی به میزان ۲۵/۹۲ درصد در بزهای منطقه بود ، که باعنایت به جمعیت بز ( بیش از ۱۹۰۰۰۰۰ راس )ودرصد آلودگی وبا در نظر گرفتن قیمت پوستهای آلوده که عملاً در صنعت غیر قابل استفاده می باشند .خسارات ناشی از این بیماری رقمی بیش از ۵ میلیارد ریال بالغ خواهد شد .