مقاله خستگي مرتبط با سرطان در مبتلايان به سرطان پستان تحت شيمي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: خستگي مرتبط با سرطان در مبتلايان به سرطان پستان تحت شيمي درماني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگي
مقاله سرطان پستان
مقاله کيفيت زندگي
مقاله شيمي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي دهكردي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خستگي يکي از شايع ترين علایم ناتوان کننده در بيماران سرطاني است. خستگي ممکن است به وسيله خود بيماري، درمان هاي مرتبط با ان يا ساير علایم فيزيکي و يا شرايط منتج از بيماري ناشي شود. اين بررسي با هدف تعيين فراواني خستگي در بيماران مبتلا به سرطان پستان و ارتباط آن با برخي از عوامل جمعيت شناختي و کلينيکي طرح ريزي و اجرا شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي روي ۱۱۹ بيمار مبتلا به سرطان پستان که به طور تصادفي انتخاب شده بوده اند انجام شد. نسخه فارسي دو پرسش نامه QLQ-C30 و QLQ-BR23 مورد استفاده قرار گرفته است. از روش هاي تک متغيره و رگرسيون خطي چند متغيره براي تعيين عوامل موثر بر خستگي استفاده شده است.
يافته ها: در مجموع %۷۸ از بيماران احساس خستگي را به درجات مختلفي تجربه کرده بودند. ميانگين نمره خستگي ۲۶٫۹۱±۴۱٫۷۴ بود. از ميان حيطه هاي عمل کردي خستگي تاثير بسيار زيادي بر عمل کرد اجتماعي افراد داشت. تحليل رگرسيون خطي نشان داد که درد، کاهش اشتها، تصوير بدني و نوع درمان از مهم ترين عوامل موثر بر خستگي محسوب مي شوند.
نتيجه گيري: به طور کلي، خستگي در بيماران مبتلا به سرطان پستان يک مشکل بسيار شايع و مهمي است که کيفيت زندگي آنها را به طور چشم گيري تحت تاثير قرار دهد. لذا انجام مداخلات لازم جهت کاهش خستگي توسط پزشکان در بهبود کيفيت زندگي اين بيماران موثر است.