سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی سعیدی – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، سازمن راهداری و حمل و نق

چکیده:

خستگی عامل مهم ٬روبه رشد و البته پنهان در تصادفات جاده ای کشور ماست . آنچه در راستای حذف و کاهش خطرات ناشی از خستگی رانندگان و به تبع آن ارتقاء ایمنی ترافیک لازم به نظر می رسد برخورد علمی در کشف قلسفه وجودی ٬اثرات و راهکارهای مقابله با آن است . مقاله حاضر به دنبال تعریف خستگی ٬افراد مبتلابه ٬تحلیل زمانی اثرگذاری و خطرسازی خستگی ٬ باورهای معمول اما نادرست پیرامون خستگی ٬ فاکتورهای مؤثر بر ایجاد و گسترش خستگی در راننده ٬ علائم و نشانه های خستگی و اقدامات برای حذف یا کاهش خطر خستگی است .
آموزش و فرهنگسازی ٬کنترل نامحسو س ترافیک ٬روند حرکتاستراحت و استفاده از استراحتگاه ها ٬ تجهیزات هشدار دهنده خستگی ٬ اصلاحات روسازی و استفاده از ترمزهای ضد قفل از مهمترین اقدامات در برخورد با مقوله خستگی به شمار می آید