سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصرت اشرفزاده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده:

در مقاله حاضر مساله خشونت علیه زنان و راهکارها و پیامدهای آن در جامعه زنان مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا تعریفی از خشونت علیه زنان ارائه شده است این نوع خشونت عبارت است از هرگونه عمل خشونت آمیز بر مبنای جنسیت که به آسیب یا آزار جسمی,جنسی, یا روانی زنان منجر شود یا احتمال آن وجود داشته باشد, از جمله تهدید یا اجبار یا محروم کردن زنان از آزادی.و در مورد نفی خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی است و داد خواهی از قانون وقتی قانون دیه زنان را نابرابر قرار می دهد, وقتی اجازه تعدد زوجات به مردان می دهد و … با نوعی خشونت قضائی با زنان مواجه می شویم.رفتارهای خشونت آمیز دام نه وسیعی را در بر می گیرد یعنی علاوه بر کتک زدن, پرتاب اشیاء, هل دادن و سایر رفتارهایی که جنبه فیزیکی دارند برخی رفتارهایی که بیشتر جنبه هیجانی دارند نیز در زمره رفتارهای خشونت آمیز قرار می گیرد.اینکه پوشش زنان به عنوان عامل افزایش خشونت خیابانی است و تعبیرهای جامعه شناختی خشونت گویای این است که شرایط خاص فرهنگی, اجتماعی و تاریخی زمینه بروز خشونت را فراهم می آورد.از جمله پیامدهای خشونت این که باعث افسردگی و خدشه دار شدن امنیت و خودکشی زنان می شود.و از موارد راهکار ها می توان به باورهای غلط فرهنگی از قبیل برتری مرد نسبت به سایر اعضای خانواده, فراهم کردن امکانات تحصیل, درآمد بیشتر و … اشاره کرد.