سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نوذر شفیعی – استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
زهرا محمودی – کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده:

طی سالهای اخیر کشور پاکستان صحنه خشونتهای فرقه ای بوده که این موضوع امنیت انسانی و به تبع آن صلح را در این کشور دچار چالش نموده است تروریسم و فرقه گرایی در پاکستان که در مقایسه با سایر کشورهای مسلمان شرایط حادتری داشته، ریشه در سیاستهای ژنرال ضیاء الحق دارد. ضیاء الحق سعی کرد با استفاده از مذهب از یک سو به کسب مشروعیت داخلی بپردازد و از سوی دیگر به وظیفه خود در جنگ کاپتالیست ها علیه کمونیستها در افغانستان عمل نماید در کنار عوامل داخلی، علل دیگری مانند بحران افغانستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نگرانی جریانهای وهابی مسلک از وقوع انقلاب اسلامی ایران، در سطوح منطقه ای و جهانی قابل ذکر میباشد. تزاید تروریسم در پاکستان به میزانی است که ۹۹ درصد عملیاتهای انتحاری رایج در دنیا در این کشور رخ می دهد و علت عمده آن تضادهای فرقه ای می باشد به گونه ای که فقط در سال ۲۰۰۸، بیش از ۸۵ حادثه تروریستی متاثر از خشونت فرقه ای به مرگ بیش از ۳۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر در پاکستان منجر شد. سوال اصلی مقاله این است که خشونتهای فرقه ای و تروریسم چه تاثیری بر صلح و امنیت در پاکستان داشته است؟ در ادامه سوالات فرعی مانند عوامل ایجاد خشونتهای فرقه ای در پاکستان، مهمترین گروههای فرقه گرا و خشونت طلب این کشور و مهمترین اقدامات تروریستی آنها قابل ذکر می باشد. فرضیه نوشتار حاضر این است که خشونت فرقه ای در پاکستان تهدیدی عمده و چالشی اساسی علیه صلح و امنیت انسانی در این کشور به شمار می رود، نوع تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و روش تحقیق آن اسنادی می باشد.