مقاله خشکسالي و تاثير آن بر منابع آب زيرزميني در شرق استان کرمانشاه با استفاده از شاخص SPI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۰۴ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: خشکسالي و تاثير آن بر منابع آب زيرزميني در شرق استان کرمانشاه با استفاده از شاخص SPI
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله بزرگي خشکسالي (DM)
مقاله آب زيرزميني
مقاله شرق استان کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرباقري بابك
جناب آقای / سرکار خانم: خيري افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالي يکي از پديده هاي جوي است که بخش هاي مختلف محيطي را در طول دوره حاکميت تحت تاثير قرار ميدهد. يکي از بخش هاي متاثر شده از شرايط بلند مدت خشکسالي منابع آب هاي زيرزميني است که متاسفانه کمتر از ساير بخش ها مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله تلاش شده است با استفاده از شاخص  SPI  و ديگر معيار هاي مشتق شده از آن از قبيل طولاني ترين دوره خشکسالي، تعداد ماه هاي مواجه با خشکسالي و بزرگي خشکسالي (DM)، ابتدا شرايط بلندمدت خشکسالي در منطقه شرق استان کرمانشاه بررسي شده و سپس بر اساس شاخص SPI تاثير خشکسالي بر منابع آب زيرزميني مورد تحقيق قرار گيرد. در رابطه با تاثير خشکسالي بر منابع آب زيرزميني ضمن بررسي نوسانات ماهانه SPI و سطح آب زيرزميني در طي دوره آماري ۳۰ ساله، ضريب همبستگي بين دو پارامتر مذکور نيز محاسبه شد. نتايج اين بررسي ها نشان داد که تمام ايستگاه ها در منطقه مورد مطالعه با خشکسالي مواجه بودند. همچنين از بين معيارهاي مورد توجه در شاخص SPI، معيار مجموع بزرگي خشکسالي (DM)، معيار مناسبتري جهت نشان دادن وضعيت خشکسالي در منطقه تشخيص داده شد. در رابطه با تاثير خشکسالي بر منابع آب زيرزميني نيز مشخص شد، خشکسالي هاي رويداده در افت سطح آب هاي زيرزميني تاثير بسزايي گذاشته اند. با توجه به وجود ضريب همبستگي بين مقدار SPI و عمق آب زيرزميني مي توان گفت، شاخص SPI شاخص تقريبا مناسبي جهت بررسي اثرات خشکسالي بر منابع آب زيرزميني است اين در حاليست که اولا منطقه مورد مطالعه يک منطقه کارستي است و منابع آبي آن نيز، تحت شرايط سيستم هاي کارستي قرار دارند. ثانيا با توجه به توسعه کشاورزي در منطقه و بهره برداري از منابع آب زيرزميني جهت مصارف کشاورزي و حتي شرب، بي شک يکي از عوامل افت سفره هاي آب زيرزميني استفاده از اين منابع جهت تامين آب براي بخشهاي مختلف است.