سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نفیسه رسولی – کارشناس آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خشکسالی شرایطی است موقتی که در آن، نیاز به آب و رطوبت، بیشتر از آب قابل در دسترس است . واقع شدن کشور ما در زمره مناطق خشک و نیمه خشک، استحصال و مصرف بی مهار منابع محدود آبی، آینده ای نگران کننده در پی خواهد داشت که نشانه های آن از هم اکنون رخ نموده است . استان خراسان نیز مانند برخی از استانهای کشور درگیر با این پدیده می باشد . خطر بحران منابع آب ناشی ازبرداشت بی رویه و توسعه آلودگی در استان که بخش اعظم منابع آب آن را منابع آب زیر زمینی تشکیل م ی دهد آینده نگران کننده ای راپیش روی ما ترسیم می کند. در این مقاله اثرات خشکسالی بر منابع آب سطحی و زیر زمینی استان خراسان )با تاکید بر دشت مشهد ( و خسارتهای ناشی از خشکســـــالی در سال آبی۱۳۷۸-۷۹ ارائه شده و راهکارهایی نیز برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است.