سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حق وردی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مهم ترین اثر مستقیم خشکسالی بر منابع آب کشور است . طبق آمار منتشره ۳۶ کشور جهان که جمعیتی بالغ بر ۲۳۰ میلیون نفر دارند با مسئله ی کم آبی روبرو هستند . برای جلوگیری از بروز خشکسالی و یا کاهش اثرات مخرب آن، پر اهمیت ترین موضوع مدیریت صحیح منابع آبی می باشد . در این راستا اهمیت تعریف و تعیین شاخص ها برای استفاده پایدار از منابع آب امری بدیهی می نماید . آن چه که امروز مسلم است، وجود راه کارهای مختلف تجربی و علمی است که در سایه ارتباطات جهانی اطلاع از آن ها کاری سخت نمی باشد . اما به عقیده نگارنده نارسایی اصلی در انتقال مفاهیم تئوری به صور عملی است که جز در سایه ارتباط ارکان مختلف جامعه میسر نمی گردد . این مقاله به بررسی راه کارهای مدیریتی نوین برای مصرف بهینه آب در بخش های مختلف می پردازد و اهمیت دیالوگ پایدار بین این بخش ها رابیان می دارد .